Vereisten voor geleidend spoor van laagspanningstrack transfer cart

- Jan 14, 2005-

KPD-serie transferwagen is een laagspannings-spooroverdrachtwagen die wordt aangedreven door laagspanningssporen. De eis van spoorconstructie is hoog, dus spoorisolatie moet worden gewaarborgd. Het is verboden voor metalen onderdelen om tegelijkertijd twee sporen aan te raken.

De maximale werkingsafstand aan beide zijden van de step-down transformator kan worden vermeld in de onderstaande tabel en de maximale afstand aan één zijde is de helft van de waarden die in de tabel worden vermeld. Als de afstand langer is, kan het aantal step-down transformatoren worden verhoogd en kan een meerpuntsstroomvoorziening worden geïmplementeerd. De transformator moet op hetzelfde fasepunt van de voeding worden aangesloten en het aantal transformators mag niet groter zijn dan drie.

Voor gelaste rail moet de afkanting aan de railverbinding 5 mm x 45 graden zijn, om botsing met de onderkant van het wrijvingsblok te voorkomen. Het wordt aanbevolen om de rail te lassen door middel van een lasmethode en de verbinding na het lassen af te vlakken.

De weerstand tussen de rails is niet minder dan 10 ohm. Daarom moet de rail worden geïsoleerd. De onderkant van de rail is gecoat met asfalt en de isolatierubberplaat met 5 mm pad is aan beide zijden van de rail gevuld met asfaltzand.

De werkelijke spanning op een 36V-spoor mag niet groter zijn dan 42V. Wanneer de lijn niet is gestart, moet deze niet minder zijn dan 30V. Anders moeten compensatieregels worden toegevoegd.